Βιογραφικό


ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ειδικός Παθολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών

Τόπος γέννησης: Αθήνα
Ημερομηνία γέννησης: 03 Δεκεμβρίου 1977
Εθνικότητα: Ελληνική
Υπηκοότητα: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας 2 τέκνων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία», Ναύπλιο. Αποφοίτηση 1995
Πανεπιστήμιο του Καρολου (Charles University in Prague), Τσεχία, Ιατρική Σχολή.

ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο Ιατρικής: Σεπτέμβριος 2001
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Ελλάδα 2003 Ιατρικός Σύλλογος  Αργολίδος (Αρ. Άδειας 4050/16-07-2003,Νομαρχία Αργολίδος )
Ειδικότητα Παθολογίας: Απρίλιος  2013.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Φεβρ. 2008 – Αύγ. 2012:  Ειδικευόμενος Ιατρός στην Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟ­ΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Εθνικού και Καπο­διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Γε­νικό Νοσοκομείο «ΛΑΪΚΟ», υπό τους Διευ­θυντές Καθη­γητές κ. Νικόλαο Κατσιλάμπρο και κ. Σπυ­ρίδωνα Λαδά.

Φεβρ. 2005 – 02/2008:  Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Αντιμι­κρο­βιακής Θεραπείας «Γ.Κ. Δαΐκος» της Α΄ ΠΡΟΠΑΙ­ΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο «ΛΑΪΚΟ». Επιστη­μονικός  Συνεργάτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ (2006) με θέμα  «ΦΑIΝΟ­ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΟΝΟ­ΤΥΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕ­ΛΕΧΩΝ CANDIDA – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΤΙΝΤΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΝΤΙ­ΝΤΑΙΜΙΑΣ».
Διευθυντής:  Καθηγητής κ. Γεώργιος Πετρίκκος,

Μάρτ. 2005 – Ιούλ. 2005: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Λαϊ­κού Νοσοκομείου Αθηνών. Επείγουσα Προ­νο­σο­κομειακή και Νοσοκομειακή Φροντιδα. Πρό­γραμμα 300 ωρών μετεκπαίδευσης.

Φεβρ. 2004 – Φεβρ. 2005: Γενικό Νοσοκομείο Άργους, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Συνεργάτης (Πρόγραμμα Εφημεριών)

Νοέμβ. 2003 – Δεκέμ. 2004: Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, Παθολογική Κλι­νική. Συνεργάτης (Πρόγραμμα Κλινικής, Εξω­τε­ρικά Ιατρεία, Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εφη­μεριών).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Φεβρ. 2004 – Φεβρ. 2005: Περιφερειακό Ιατρείο Φυλάκων Τίρυνθας και  Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Νοέμβ. 2004 Ιαν. 2005: Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου  (Τρίμηνη Εκπαί­δευση)

BΡΑΒΕΙΑ

Η εργασία με θέμα «Βελτιστοποίηση της επιδημιολογικής τυποποίησης νοσοκο­μειακών στελεχών Candida με τη μέθοδο της ηλεκτροφόρησης σε εναλλασσόμενο πεδίο (PFGE). Ε. Γαλάνη, Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου, Ι. Ανυφαντής, Β. Μάμαλη, Κανιούρα Λ., J. Lewanowski, Γ. Βρυώνη, Α. Σκιαδά, Γ. Λ. Δαΐκος και Γ. Πετρίκκος., έλαβε έπαινο του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας για το 2011 που απονεμήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ

Ελληνικά  (Μητρική Γλώσσα)
Αγγλικά, Γερμανικά, Τσεχικά (αρκετά καλά)

ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Χειρίστης Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel/Power Point)
Τεχνικός παντός είδους

ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ιστιοπλοΐα, Μηχανολογία, Μαγειρική, Τραγούδι.