Συνέδριο – Σεμινάρια


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής Αθήνα 25-27 Ιανουα­ρίου 2002.

7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Γηριατρικής Αθήνα 24-26 Ιανουαρίου 2002.

3ο Συμπόσιο «Τι Νεότερο στην Ογκολογία» Ναύπλιο 9-11 Οκτώβριου 2003.

8ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Γηριατρικής Αθήνα 22-24 Ιανουαρίου 2004.

Κορινθιακό Συμπόσιο Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας ,Νεμέα Κορινθίας  30 Ιουνίου 2004.

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα  18-20 Φεβρουαρίου 2005-04-11.

31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 17-21 Μαΐου  2005.

1ο Πανελλήνιο Μυκητολογικό  Συνέδριο Αθήνα 27-29 Μαΐου 2005.

3η Επιστημονική Ημερίδα «Τεχνολογικές και Φαρμακευτικές Εξελίξεις στον Καρκίνο του Μαστού». Γ.Ν.Α  Ιπποκράτειο, 28 Μαΐου 2005.

8ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Febrile Neutrogena», 26-28/1/2006, Αθήνα.

Τριήμερο Διατομεακό Επιστημονικό Σεμινάριο με θέμα «2ος Δεκάλογος στις Λοιμώξεις», 17-19/2/2006, Αθήνα.

Τριήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο με θέμα «2nd Advances Against Aspergillosis», 22-25/2/2006, Αθήνα.

32ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής, 13/5/2006, Αθήνα.

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκητολογίας με θέμα «Καντι­ντια­σικές Λοιμώξεις», 21/10/2006, Αθήνα

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Μεταμόσχευση, Ανοσολογία και Αυτοάνοσα Νοσήματα – 30 χρόνια εμπειρίας – Σύγχρονες και μελλο­ντικές προκλήσεις», 9/6/2007, Αθήνα.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Μυκητο­λογίας, 19-21/10/2007, Αθήνα.

1ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Παθολογία, 11/5/2008, Λουτράκι.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων & 2η Ημερίδα Χημειοθεραπείας, 6-8/2/2009, Αθήνα.

2ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Παθολογία, 17/5/2009, Λουτράκι.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Μυκη­τολογίας, 16-17/10/2009, Αθήνα.

Τριήμερο Επιστημονικό Σεμινάριο με θέμα «3nd Trends in Medical Mycology», 18-21/10/2006, Αθήνα.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων & 3η Ημερίδα Χημειοθεραπείας, 5-7/2/2010, Αθήνα.

45th Annual European Diabetes Epidemiology Group Meeting, 15-18/5/2010, Πόρτο Χέλι.

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-16/10/2010, Αθήνα.

36ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής, 4-8/5/2010, Αθήνα.

20ο Συνέδριο Ημέρες Παθολογίας, 15-16/4/2011, Αθήνα.

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 5-8/10/2011, Αθή­να.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Μυκητολογίας, 13/11/2011, Αθήνα.

21ο Συνέδριο Ημέρες Παθολογίας, 16-17/3/2012, Αθήνα.