Υπηρεσίες


 • Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης – Έλεγχος για δευτεροπαθή/ορμονική υπέρταση
 • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης
 • Ρύθμιση και παρακολούθηση υπέρτασης εγκυμοσύνης
 • Ρύθμιση σακχάρου
 • Ρύθμιση χοληστερίνης-λιπιδίων
 • Σπιρομέτρηση
 • Πρόληψη καρδιαγγειακού κινδύνου
 • Πλήρες παθολογικό Check up σε άνδρες και γυναίκες
 • Διαφορική Διάγνωση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Εμβολιασμός
 • Πιστοποιητικά Υγείας
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για Φάρμακα – Εξετάσεις